Şcoala Gimnazială Păuşeşti este o instituţie în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă progrese tuturor elevilor săi, ataşaţi valorilor perene naţionale şi universale, cetăţeni europeni democratici şi performanţi, astfel încât să aibă acces la oportunităţile oferite de piaţa muncii.