La nivelul şcolii vom acţiona ţinând cont de următoarele valori şi principii:

  • Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate;
  • Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă eficient.
  • ,,Lucrul bine făcut”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, material, bani sau rabat de la calitate;
  • Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru activităţile noastre la toate nivelurile;
  • Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.
  • Colegialitate, generozitate şi respect: să contribuim împreună la construcţia şi menţinerea unui climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.