• Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în vederea egalizării şanselor
  • Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active în vederea realizării calităţii în educaţie;
  • Crearea unui climat de muncă adecvat care să asigure fiecărui copil posibilitatea de a atinge performanţa de care este capabil;
  • Realizarea unui parteneriat viabil cu comunitatea locală pentru a da şcolii rolul de centru cultural – educativ;
  • Dezvoltarea C.D.Ş. şi C.D.L. care să valorifice interesele şi aptitudinile specific ale fiecărui elev;
  • Folosirea tehnologiilor informaţionale în activitatea tuturor compartimentelor şcolii;
  • Valorificarea oportunităţilor oferite de de condiţiile sociale şi de mediu în vederea formării unei atitudini corecte faţă de tradiţiile locale şi mediul înconjurător.