Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastră pe termen mediu este să promovăm principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv; să promovăm principiile egalizării şanselor în scopul integrării şcolare; să asigurăm tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentaţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale, în raport cu nevoile comunitare. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utilize informaţii de calitate, deschis spre schimbare  înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice.

Şcoala trebuie să devină un centru cultural şi de educaţie care acţionează în sprijinul comunităţii şi în colaborare cu aceasta să promoveze idea de dezvoltare în armonie cu mediul social, cultural şi biologic.

Valori cheie:

 • Egalitate de şanse pentru toţi
 • Profesionalism
 • Flexibilitate
 • Responsabilitate
 • Transparenţă
 • Abordare ştiinţifică
 • Colaborare
 • Credibilitate
 • Toleranţă
 • Respect
 • Dăruire