Misiune

Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastră pe termen mediu este să promovăm principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv ...

Viziune

Şcoala Gimnazială Păuşeşti este o instituţie în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă pentru toate categoriile de copii ...

Valori și principii

La nivelul şcolii vom acţiona ţinând cont de următoarele valori şi principii: Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate ...

Ținte strategice

Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în vederea egalizării şanselor
Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor ...

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Școala noastră în imagini